น้องเนย: วิศวะลาดกระบัง
น้องยักษ์: วิศวะม.เกษตรฯ
น้องเติ้ล: วิศวะบางมด


ถึงจะเรียนจบก็ยังมาเยี่ยมเสมอ
เพราะเราเรียนแบบเป็นกันเอง


น้องที: ตำรวจอำนวยการ
อันดับที่52จาก2000


บรรดาเด็กวิศวะ


ลาดกระบัง/มหิดล/ศิลปากร


น้องปุ้กและน้องต้น: ช่างฝีมือทหาร
น้องขวัญ: พยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์