Ozonosphere White


สีขาวทรงพลัง,บริสุทธ์,แจ่มใส เป็นกำลังใจให้กันและกัน


Ozonosphere Sky


- ฟ้าน้ำทะเล,สุขสดชื่น ร่าเริง แจ่มใสมีชีวืตชีวา


Ozonosphere Red


มีพลัง,มีความหวัง เข็มแข็ง,เป็นตัวของตัวเอง โดดเด่น,เด็ดเดี่ยว